Edukacja

Program

Nasza placówka edukacyjna realizuje proces dydaktyczno – wychowawczy opierając się na wytycznych Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego M E N. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach dopołudniowych, treści w nich zawarte utrwalane są w czasie całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Tworzymy warunki do pielęgnowania i wzmacnianie wrodzonego potencjału z jakim każde dziecko przychodzi na świat, poprzez okazywanie każdemu dziecku uwagi i wprowadzanie go w świat nauki poprzez zabawę.

Placówka przedszkolna realizuje zadania MEN w przygotowani dzieci 6 – letnich /grupa „0” / do uzyskania gotowości szkolnej poprzez wykorzystywanie nowatorskich i aktywizujących metod pracy. Celem priorytetowym jest kontynuowanie zainteresowań dzieci w zakresie nauki czytania i pisania oraz treści matematycznych. Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego realizując między innymi, program elementarnej nauki czytania i pisania.

Zajęcia dodatkowe

Nasza oferta edukacyjna obejmuje również zajęcia dodatkowe wspomagające Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

– zintegrowane zajęcia umuzykalniające / taniec, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, rytmika
– nauka tańca towarzyskiego oraz tradycyjnego
– nauka j. angielskiego utrwalanego w czasie całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu
– zajęcia logopedyczne
– przedstawienia teatralne, koncerty, aranżacje słowno-muzyczne
– uroczystości i imprezy okolicznościowe
– warsztaty mydlane i inne z udziałem Rodziców
/powyższe w cenie czesnego/

Kadra

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (wykształcenie wyższe pedagogiczne z różnorodnymi specjalizacjami) realizuje Program Wychowania Przedszkolnego M E N. Nauczyciele wraz z pozostałym personelem stwarzają przyjazną atmosferę, odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Poprzez swoją pracę dydaktyczną odkrywają szczególne zdolności dziecka i dążą do ich rozwijania i doskonalenia, zapewniają optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.