O nas

budynekPrzedszkole Prywatne „Żagielek” rozpoczęło działalność dnia 05 maja 2008 r. Placówka oświatowa spełnia wszystkie wymogi prawa budowlanego, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP. Budynek i otoczenie przedszkola są ogrodzone, zamknięte bramką z videofonem, chroniony całodobowym monitoringiem.
Ze względów bezpieczeństwa wychowanków, dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez Rodziców/Opiekunów Prawnych oraz inne upoważnione osoby.

Ogrodzony ogród przedszkolny jest usytuowany w bezpiecznym i ekologicznym miejscu, z dala od jezdni. Jego wyposażenie to bezpieczny sprzęt odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Nasze zadania i cele.

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą,
im więcej zabawy, tym więcej nauki”
                                             Glenn Doman

Nasze przedszkole wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne. Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, stwarza przyjemną domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka. Wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań poprzez wyposażenie dzieci w wiedzę , uwzględniając indywidualne tempo rozwoju, respektując jego potrzeby otaczając je odpowiednią pomocą psychologiczną i pedagogiczną.